BORANG KEAHLIAN ALUMNI

   
A ----------------------------------------=========--------- MAKLUMAT PERIBADI
 
NAMA : Sila isi. Sila isi.Sila isi. NO KAD PENGENALAN : Sila masukkan ICInvalid format.
JANTINA : Sila isi.Sila pilih. KAUM : Sila pilih.
NEGERI KELAHIRAN: Sila isi. Sila isi.Sila isi.
AGAMA : Sila isi. Sila pilih. STATUS : Sila isi. Sila isi.Sila isi.
NO TEL H/P: Sila isi. Sila isi.sila isi.Sila isi.Cth 011164014. NO TEL RUMAH : Sila isi. Cth 077459011.
EMAIL : Sila isi. Sila isi.Cth haezman@gmal.com.
ALAMAT TETAP

Sila isi.

Sila isi.Alamat surat menyurat :
Lain-lain (Sila nyatakan )

A value is required.

 A value is required.

 

B -----------------------------------------------------MAKLUMAT PENGAJIAN ALUMNI (STUDY DETAILS)
 
NAMA /KOD PROGRAM: Sila isi.
SEKOLAH/KOLEJ : Sila isi.Sila isi.Sila isi. Sila isi. FRANCAIS : Sila pilih.
TAHUN KEMASUKAN: Sila isi.Sila isi. Sila pilih. TAHUN KONVO: Sila isi.Sila isi.
Pendidikan Tertinggi Jika Menyambung Pengajian : Sila isi.
IPT 1 (SARJANA MUDA): Sila isi.Sila isi. PROGRAM :
IPT 2 (SARJANA): Sila isi.Sila isi. PROGRAM :
IPT 3 (PHD): Sila isi.Sila isi. PROGRAM :

 

C ------------------------------------MAKLUMAT PEKERJAAN
 
JAWATAN : Sila isi.Sila isi.Sila isi. Sila isi STATUS : Sila pilih.
SEKTOR PEKERJAAN : Sila isi.Sila isi.Sila isi. Sila pilih. TEMPOH MULA BEKERJA: Sila isi.Sila isi.
NO TEL PEJABAT : Sila isi.Sila isi.Sila isi. Sila isi.Sila isi. PENDAPATAN BULANAN: Sila isi.
MAJIKAN/ORGANISASI : Sila isi.Sila isi.Sila isi. Sila isi. NO FAXSIMILI PEJABAT :
EMEL MAJIKAN : Sila isi.
ALAMAT ORGANISASI

Sila isi.

Sila isi

 

 

1.Adakah anda mendapat pekerjaan atau melanjutkan pengajian dalam tempoh 6 bulan selepas tamat pengajian?*

Jika tidak, sila nyatakan sebab:

Kerja yang ditawarkan tidak sesuai.
Tanggungjawab terhadap keluarga.
Kurang keyakinan diri untuk memasuki dunia pekerjaan.
Ingin berehat.
Enggan berpindah ke tempat lain.
Masalah kesihatan.
Sedang mencari kerja.

Jika lain. Sila nyatakan :

 

2.Adakah bidang pekerjaan anda sekarang mengikut kelayakan akademik /kelulusan anda di KYPJ?*

Jika tidak, sila nyatakan sebab:

I ngin mencuba sesuatu yang baru.
Lain - lain.
 
Jika lain. Sila nyatakan :

 

3.Adakah bidang pekerjaan anda sekarang mengikut bidang pengajian anda di KYPJ?*

Jika tidak, sila nyatakan sebab:

Lain - lain
 
Jika lain. Sila nyatakan :

 

 

D ------------------------------PENGALAMAN ANDA SEMASA MENGIKUTI PENGAJIAN DI INSTITUSI

 

* Sila berikan pandangan anda mengikut sekala dibawah *
1. Sangat Tidak Baik
2 .Tidak Baik
3. Baik
4. Sangat baik

 

1. KURIKULUM (kandungan Program Pengajian Secara Keseluruhan).
a . Kesesuaian kandungan pengajian. Sila isi. 1 2 3 4
Sila isi.b. Imbangan komponen teori dan amal/aplikasi/klinikal. 1 2 3 4
c. Program latihan industri/praktikum (jika berkaitan).Sila isi. 1 2 3 4
d. Mata pelajaran wajib universiti/institusiSila isi. 1 2 3 4
e. Menyediakan pelajar untuk menghadapi dunia pekerjaan .Sila isi. 1 2 3 4
f. Latihan industri telah memberi manfaat kepada saya dalam mendapatkan pekerjaan yang bersesuaian.Sila isi. 1 2 3 4

 

2. SISTEM PENILAIAN YANG DIGUNAKAN OLEH INSTITUSI ANDA.
a. Mantap (telus, adil dan mudah difahami)Sila isi. 1 2 3 4
b. Pemarkahan kerja kursus(tugasan/ujian/amali dll)Sila isi. 1 2 3 4
c. Pemarkahan peperiksaan. Sila isi. 1 2 3 4

 

3. PERHIDMATAN BIMBINGAN KERJAYA.
a. Maklumat mengenai peluang pekerjaan dan kerjaya. Sila isi. 1 2 3 4
b. Bantuan dalam kemahiran menghadiri temuduga (resume, surat pemohonan, dll). Sila isi. 1 2 3 4
c. Bantuan dalam mendapatkan pekerjaan. Sila isi. 1 2 3 4
d. Maklumat dalam melanjutkan pengajian. Sila isi. 1 2 3 4
e. Syarikat luar sering mengadakan aktiviti pengambilan pekerja dalam kampus.Sila isi. 1 2 3 4

 

4. TENAGA PENGAJAR (PENSYARAH/PENYELIA/FASILITATOR).
a. Berpengetahuan teori dan praktikal yang seimbang . Sila isi. 1 2 3 4
b. Interaksi dengan pelajar.Sila isi. 1 2 3 4
c. Inovatif dan kreatif dalam pengajaran/penyeliaan.Sila isi. 1 2 3 4
d. Keupayaan menghubungkait pengajaran/penyeliaan dengan amalan terkini industri.Sila isi. 1 2 3 4
e. Pendedahan kepada pelajar tentang pengetahuan terkini dalam pengajian.Sila isi. 1 2 3 4
f. Penyampaian kuliah dan kualiti pengajian.Sila isi. 1 2 3 4
g. Kelayakan.Sila isi. 1 2 3 4
h. Kemahiran berkomunikasi dalam Bahasa Melayu.Sila isi. 1 2 3 4
i. Kemahiran berkomunikasi dalam Bahasa Inggeris.Sila isi 1 2 3 4
j. Kualiti sistem penasihat akademik (quality of academic advising) Sila isi. 1 2 3 4
k. Tenaga pengajar mudah dihubungi di luar kuliah/formal.Sila isi. 1 2 3 4
l. Penasihat akademik (membantu, prihatin, mudah berbincang)Sila isi. 1 2 3 4

 

5. KEMUDAHAN PRASARANA
a. Kemudahan dan perkhidmatan perpustakaan secara keseluruhan.
i. Ruang belajar yang selesa dan kondusif .Sila isi. 1 2 3 4
ii. Jumlah sumber/bahan (buku rujukan, dll)Sila isi. 1 2 3 4
iii. Waktu operasi perpustakaan.Sila isi. 1 2 3 4
iv. Perkhimatan layanan kakitangan perpustakaan.Sila isi. 1 2 3 4
b. Makmal (komputer, sains) ,studio, dapur, bengkel, dllSila isi. 1 2 3 4
c. Kmudahan dewan kuliah/bilik tutorial.Sila isi. 1 2 3 4
d. Kemudahan sukan, rekreasi.Sila isi. 1 2 3 4
e. Kemudahan kaferia/kantin.Sila isi. 1 2 3 4

 

 

5. Kami berhasrat untuk memastikan hubungan yang baik terjalin antara Alumni dan KYPJ. Untuk tujuan ini, sokongan daripada alumni adalah amat diharapkan. jika berminat untuk membantu KYPJ, sila tandakan yang berkaitan.
Jika Lain-lain :

 

 

SILA TICK .

SILA TICK.

 

DATE :
(autodate)

 

 

 

 

HGKJ

Sertai Group FB Alumni KYPJ , like page Persatuan Alumni KYPJ dan Follow Intagram kami untuk mengetahui maklumat terkini berkaitan kerjaya dan aktiviti alumni.